Львівська середня
загальноосвітня школа №23
СЗШ №23 м.Львова
Лічильник переглядів
6324705
Дата встановлення: 01.12.2016 р.
Корисні посилання

Впроваджуймо зміни у сучасну школу разом


Нинішнє суспільство вимагає серйозних змін у навчальному процесі, що мають базуватися на перегляді самих навчальних програм, нових поглядів педагогічного колективу, застосуванні нових форм і методів навчання. 

Зусиллями педагогічного колективу організовано участь школи у різноманітних проектах. Зокрема, участь у проекті «Демократична школа», «Екошкола» тощо. У школі працює ряд гуртків різного спрямування – танцювальні, вокальні, художньо-естетичні, комп’ютерних технологій, спортивні, військово-патріотичний.

З огляду на потребу змін у шкільництві, батькам було запропоновано анкетування, на основі якого можна оцінити їх ставлення до освітнього процесу у школі. Загалом в анкетуванні взяли участь 249 батьків учнів від 1-го до 11-го класів.

За результатами можна зазначити, що батьки здійснювали вибір школи як найближчої до місця мешкання – 90% батьків, хоча поряд з цим вказували на компетентність вчителів – 20% опитаних, гарну і затишну будівлі – 11 % опитаних та називали її як школу їх сім’ї (у цій школі навчались їхні батьки, вони, старші діти) – 14% респондентів.

89% батьків схвально відгукуються про участь школи у проектах і зацікавлені у тому, щоб їхні діти були задіяні у подібних заходах.

Разом з цим, було поставлено питання наскільки батьки, як учасники навчально-виховного процесу (освітнього простору) готові допомагати школі. На жаль, таку зацікавленість виявили лише 11% батьків, а решту пояснювали зайнятістю (16%), сімейними проблемами (3%) чи бажанням використати час більш ефективно (7%).

Традиційною формою спілкування батьків зі школою є батьківські збори чи консультації з учителями, власне вона є найбільш звичною для значної частини респондентів. Однак, на сьогоднішній день для батьків стали можливими й такі форми як: спілкування з учителем у Viber-групах (35%), участь у батьківських та шкільних органах самоврядування (27%), спілкування у соцмережах (35%) та знайомство з навчальним процесом через сайт школи (30%).

80% опитаних батьків планують, аби їхні діти продовжували навчання у вищому навчальному закладі, мотивуючи це необхідністю здобути високий рівень освіти (40%) та кращими можливостями для людей з вищою освітою знайти хорошу роботу (29%).

Серед найбільш актуальних та серйозних проблем, що потребують вирішення вже у найближчі роки, опитані батьки назвали проблему слабкої зацікавленості дітей здобувати знання (40%). 

Як першочергові кроки для покращення якості освіти більше половини опитаних батьків відзначили необхідність створення нових відповідних вимогам сучасності програм (56%), збільшення кількості гуртків з розвитку творчих здібностей особистості (56%), іноземних мов (33%), спортивні секції різного спрямування (26%), зокрема, флорбол тощо.

У шкільному середовищі повинні панувати такі цінності, як гідність, рівність, відповідальність, свобода, правда, відкритість, справедливість та солідарність. 

Учасники анкетування вказували, що необхідно акцентувати увагу на прийнятті чітко окреслених правил щодо поведінки дитини у межах навчального закладу. Хоча, в основному були звернення до морально добрих правил та обов’язкове їх виконання усіма учасниками навчально-виховного процесу. Фундаментом має бути любов та милосердя, яке сприятиме у розв’язанні нагальних проблем. 

Необхідно також зазначити, що батьки не готові до написання нового Статуту школи. Зокрема, не знайшла підтримки з боку батьків ініціатива щодо того, які положення вони хотіли б бачити у новому Статуті школи. Лише 8% батьків зазначити, що у Статуті має бути прописано, що школа забезпечує безпеку дитини, високий рівень навчання, виховання милосердя, співчуття, дружньої підтримки, прищеплення дитині моральних цінностей, патріотизму, почуття впевненості у собі і серед людей, розвитку комунікабельності.

За наданими характеристиками можна вказати, що переважна більшість опитаних батьків оцінили  якість середньої освіти в школі на вищому за середній рівень.

Разом з тим, вони вказували на потребі розвитку даного навчального закладу як сучасної демократичної школи.

Єдине, щоб хотілося побажати: впроваджуймо зміни у сучасну школу разом, адже без підтримки та розуміння батьків важливості цих змін, без їх активної участі у житті школи  про жодні зміни не може йти мови.
Категорія: Психолог
Коментарів: 2 | 01.11.2017

Прізвище, ім'я: Я не робот
admin:
21.11.2017 08:23
Його можна завантажити на сторінці Про нас або за прямим посиланням: http://school23.lviv.ua/files/statut-23.pdf
Галина:
16.11.2017 15:20
ПІДКАЖІТЬ ДЕ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ СТАТУТОМ ШКОЛИ?
Copyright  ©  2013Цікаву інформацію та пропозиції щодо сайту
надсилайте електронною поштою: admin@school23.lviv.ua